Liên hệ

Phòng Công nghệ:

036 819 0440 | Mr. Công | cong.nguyen@ddm.vn

097 2826 706 | Mr. Tuấn | tuan.hoang@ddm.vn

Phòng kinh doanh Bơm tòa nhà:

096 637 8686 | Mr. Giang | giangcth@ddm.vn

091 9415 586 | Mr. Chính | chinh.nguyen@ddm.vn

098 3874 748 | Mr.Thế | the.van@ddm.vn

096 238 1223 | Mr.Đức | duc.tran@ddm.vn

094 852 0099 | Ms. Trang | trang.hoang@ddm.vn

Xưởng Cơ khí:

096 153 5955 | Mr. Lợi | loi.hoang@ddm.vn